JP "Aerodrom Rosulje" Kruševac | Trg Kosovskih junaka br. 6 | 37000 Kruševac | Republika Srbija

 

 

English

  |  Info o preduzecu  |  Organizacija  |  Aerodrom "Rosulje"  |  Press clipping Kontakt

 

 

 Javno preduzeće „Aerodrom Rosulje“ Kruševac, osnovano je Odlukom SO Kruševac o osnivanju javnog preduzeća „Aerodrom Rosulje“ 28.02.1995. godine.

 

      Javno preduzeće posluje pod firmom: Javno preduzeće „Aerodrom Rosulje“ Kruševac, sa potpunom odgovornošću.

 

      Skraćeni naziv firme je „Aerodrom Rosulje“ sa PO.

 

      Sedište Javnog preduzeća je u Kruševcu, Trg Kosovskih junaka broj 6.

 

      Preduzeće je upisano u registar privrednih subjekata kod Agencije za privredne registre Republike Srbije br. BD34156/2005.

 

      Rad preduzeća odvija se na osnovu:

-          Zakona o javnim preduzećima

-          Zakona o lokalnoj samoupravi

-          Zakona o radu

-          Uredbe o zaradama u Javnim preduzećima

-          Statuta i ostalih internih akata preduzeća

 

 

      Osnovna delatnog preduzeća biće pružanje aerodromskih usluga za sportske, turističke i privredne potrebe, kao i prevoz putnika i robe u vazdušnom i drumskom saobraćaju.

 

      Statutom preduzeća je predviđeno da isto može obavljati i proširenu delatnost. Kao takvo registrovano je kod Agencije za privredne registre i po klasifikaciji spada u grupu mikro pravnih lica.

 

 

© 2012 JP "Aerodrom Rosulje" Kruševac