JP "Aerodrom Rosulje" Kruševac | Trg Kosovskih junaka br. 6 | 37000 Kruševac | Republika Srbija

 

 

English

Početna  |  Info o preduzecu  |  Organizacija  |  Aerodrom "Rosulje" Press clipping Kontakt 

 

 

| Lokacija aerodroma „Rosulje“ |       Vidi mapu aerodroma

 

     Prostor budućeg aerodroma „Rosulje“ nalazi se na oko 5,5km jugoistočno od centra Kruševca. Jednim svojim delom graniči se sa lokalnim putem Parunovac-Pasjak. Zauzima površinu od 40,39ha, na nadmorskoj visini 235m, što znači da će PSS (poletno sletna staza) biti na 60m većoj visini od samog grada.

 

     Da je ovo izuzetno pogodna lokacija govore i činjenice da je na ovom prostoru u toku godine samo 4-5 dana pod maglom, a da povoljnost ruže vetrova iznosi 97%. Ovakvi uslovi omogućavaju daleko veću bezbednost i sigurnost odvijanja vazdušne plovidbe.

 

| Značaj aerodroma „Rosulje“ |

 

     Po odluci Vlade Republike Srbije, utvrđen je opšti interes izgradnje aerodroma; nalazi se u prostornom planu Republike Srbije; dobijena je saglasnost od Ministarstva za infrastrukturu za regulacioni plan.

 

     Izgradnja ovakvog aerodroma značiće kvalitetniji i bezbedniji rad aerokluba „Mihajlo Živić“, s obzirom da su aktivnosti uzletanja i sletanja na uzletno sletnu stazu na postojećem aerodromu Košijsko polje skoro onemogućene izgradnjom privatnih i društvenih objekata u neposrednoj blizini pragova u samoj podužnoj osi PSS (poletno sletne staze).

 

     Jedna od veoma važnih delatnosti aerokluba "Mihajlo Živić" je i uspešna zaštita šuma od štetočina (gubara), kao i tretmani kojima se uništavaju populacije komaraca i krpelja.

 

   Aerodrom „Rosulje“ bi, takođe, imao veliki značaj i u vanrednim okolnostima sa mogućnostima  vrlo brzih intervencija u slučaju elementarnih nepogoda, hitnih medicinskih intervencija i epidemija.

 

    Preseljenjem aerokluba „Mihajlo Živić“ na novu lokaciju „Rosulje“ oslobodila bi se veoma atraktivna lokacija u širem centru grada površine oko 50ha.

©  2012 JP "Aerodrom Rosulje" Kruševac